środa, 25 maja 2016

Chrzest Polski w legendach

Kolejny raz w tym roku szkolnym odbyło się spotkanie czytelnicze promujące ideę pięknego czytania. Tym razem zostaliśmy zaproszeni przez panie z biblioteki szkolnej SP5 i uczniów klas szóstych. Tematyka spotkania dotyczyła 1050. rocznicy chrztu Polski. Uczniowie szkoły podstawowej przeczytali piękne legendy o tym wydarzeniu, a gimnazjaliści opracowali informacje w oparciu o teksty źródłowe. Podczas spotkania mogliśmy obejrzeć piękną prezentację zdjęć związanych tematycznie z chrztem Polski. Na zakończenie wszyscy rozwiązywali krzyżówkę, która w całości dotyczyła wydarzeń z okresu panowania Mieszka I. Dziękujemy za zaproszenie i liczymy na dalszą współpracę.

sobota, 16 kwietnia 2016

Z finansami za pan brat

Gimnazjaliści z jedynki wzięli udział w ogólnopolskim konkursie "Poznaj budżet -zaplanuj wydatki" objętym patronatem PROGRAMU MINISTERSTWA FINANSÓW - FINANSOAKTYWNI, którego celem było poszerzenie wiedzy z zakresu finansów i budżetu. Uczestnicy dysponowali wirtualną kwotą 100 tyś. złotych, ich zadaniem było w sposób pożyteczny zużytkować ją na cele kulturalne, rekreacyjne lub oświatowe swojego miasta. Uczestnicząc w programie, uczniowie poznali zasady planowania wydatków i nauczyli się gospodarowania określoną kwotą pieniędzy. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowała p. Jolanta Kaczmarek.
W konkursie wzięło udział 5 zespołów klasowych, które przedstawiły swoje pomysły na rozwój naszego miasta – prezentacje w różnej formie: multimedialna, plakat, tablica informacyjna:

  1.   siłownie zewnętrzne i ścianki wspinaczkowe,
  2.   inwestycje miejskie,
  3.   Turkowskie rowerki miejskie,
  4.   plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 5,
  5.   doposażenie Schroniska dla Zwierząt.
Gimnazjaliści zaprezentowali przemyślane i godne uwagi sposoby na rozwój naszego miasta, mające uatrakcyjnić życie mieszkańców. Autorzy projektów wymienili zyski proponowane dla budżetu miasta i korzyści płynące dla turowian. Zadziwiające, jak skrupulatnie młodzi ludzie przeanalizowali potrzeby mieszkańców i zadbali o ich zdrowie, realizację zainteresowań oraz oszczędność czasu. Wszystkie prace, poparte kosztorysem przedsięwzięcia, zostały przygotowane z wielkim zaangażowaniem, a młodzi adepci ekonomii wykazali się niesamowitą inwencją twórczą i dużym wkładem samodzielnej pracy podczas przygotowania projektów.
Komisja konkursowa w składzie: p. Jolanta Kaczmarek, p. Ewa Kordzińska i p. Aneta Dziura wyłoniła laureatów – są to drużyny z klas 2a i 2c – wyróżniono projekty "Turkowskie rowerki miejskie" i "Prac zabaw". Uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, nagrodzonym gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów w niełatwej sztuce gospodarowania budżetem!


wtorek, 9 lutego 2016

DBI - Dzień Bezpiecznego Internetu

Tegoroczne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu przebiegają pod hasłem "Lepszy Internet zależy od Ciebie!". Zgodne z nim, w naszej szkole przygotowano szereg działań mających na celu uświadomienie uczniom wartościowego, bezpiecznego i umiejętnego korzystania z Internetu. Wśród propozycji znalazły się przede wszystkim konkursy:
We wszystkich klasach wychowawcy przeprowadzą zajęcia o bezpieczeństwie w Internecie, w bibliotece szkolnej przygotowano gazetkę ścienną promującą rozważne działania w sieci, a gazeta szkolna "Gimnazjator" opublikowała na ten temat obszerny artykuł.
Wszystkie nasze działania zostały zgłoszone jako inicjatywy do organizacji zajmującej się akcją na stronie www.saferinternet.pl. Organizacją Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole zajmują się panie Aneta Dziura i Beata Szymańska.


piątek, 5 lutego 2016

Rok SienkiewiczowskiNasze gimnazjum od lat zachęca młodzież do czytania literatury pięknej i poznania wartościowych utworów. Biblioteka szkolna z roku na rok powiększa swój księgozbiór, w którym są nie tylko lektury szkolne, ale również nowości wydawnicze, które czytają młodzież i nauczyciele.
Świat literatury fascynuje i zaskakuje, miłośnicy lektury wiedzą o tym, a tych nieprzekonanych zachęcamy do lektury książek tych tradycyjnych, w wersji papierowej. Propagowaniu czytelnictwa w naszej szkole służą również lekcje wychowawcze, podczas których uczniowie wraz z wychowawcą będą czytać lektury, w tym roku przede wszystkim H. Sienkiewicza ze względu na to, że rok 2016 poświęcony jest właśnie autorowi Trylogii. W bibliotece szkolnej znajduje się wystawa książek pisarza, biografia oraz gazetka ścienna dotycząca tego wydarzenia. Zapraszamy.


wtorek, 10 listopada 2015

Mądrość ludowa ballad Mickiewicza

W ramach działań wspierających rozwój czytelnictwa od dwóch lat Gimnazjum nr 1 organizuje przedsięwzięcia, które służą doskonaleniu umiejętności czytania i rozbudzaniu zainteresowań literaturą piękną. W tym celu gimnazjaliści zapraszali do wspólnego czytania uczniów innych turkowskich szkół, podczas poprzednich spotkań czytali: Zemstę, trylogię, Lalkę, opowiadania Mrożka, bajki Krasickiego i zachwycali się baśniami braci Grimm.